گاه شمار زندگی و آثار قیصر امین‏پور

http://i32.tinypic.com/2r47hwh.jpg


1338 - تولد در گتوند ‌خوزستان. دوم اردیبهشت

44 - 1343 - تحصیل در مكتبخانه

49-1345 – تحصیلات ابتدایی در گتوند

57-1350 – تحصیلات دوره راهنمایی و دبیرستان در دزفول

1357- پذیرفته شدن در رشته دامپزشكی دانشگاه تهران

1358- انصراف از رشته دامپزشكی و ورود به دانشگاه تهران ، همكاری در شكل گیری حوزه اندیشه و هنر اسلامی

71-1360 – دبیری شعر هفته‏نامه سروش

62-1360 – تدریس در مدرسه راهنمایی

1363 – انتشار كتابهای ”تنفس صبح ”و” در كوچه آفتاب”

1363 – تغییر رشته به ادبیات فارسی دانشگاه تهران

1365 – انتشار ”طوفان در پرانتز” ( نثر ادبی ) و منظومه ”ظهر روز دهم” ( برای نوجوانان )

1366- بیرون آمدن از حوزه هنری ، آغاز دوره كارشناسی ارشد ادبیات

1367 – سردبیری ماهنامه ادبی – هنری سروش نوجوانان و آغاز تدریس در دانشگاه الزهرا

1368- انتشار ”مثل چشمه مثل رود” ( برای نوجوانان ) ، جایزه نیما یوشیج ( مرغ آمین بلورین ) ، همكاری در تشكیل دفتر شعر جوان

1369 – آغاز دوره دكترای ادبیات فارسی

1370 – انتشار ”بی بال پریدن” ( نثر ادبی برای نوجوانان ) ، آغاز تدریس در دانشگاه تهران ، انتشار ”گفتگو‏های بی گفت و گو”

1372- انتشار ”آینه‏های ناگهان”

1375- انتشار ”به قول پرستو” ( برای نوجوانان)

1376- دفاع از رساله پایان‏نامه دكترا با عنوان ”سنت و نوآوری در شعر معاصر ”

1378- انتشار ”گزینه اشعار”

1380- انتشار ”گلها همه آفتابگردانند”

1382- برگزیده شدن به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1383-انتشار" سنت و نوآوری در شعر معاصر"

1385-انتشار "شعر کودکی"

1386-انتشار"دستور زبان عشق"